پیگ لانچر و رسیور

تجهیزات پیگ لانچر و رسیور، کاربردهای فراوانی درصنعت نفت و گاز از قبیل پایش خطوط لوله و تمیزکاری سطح داخلی آن دارند. پیگ‌ها در انواع سایزها و شکل‌های مختلف بسته به نوع کاربری آنها ساخته می‌شوند. در این میان پیگ لانچر در ابتدای خط لوله و پیگ رسیور در انتهای خط لوله، امکان وارد کردن و خارج نمودن پیگ را بر عهده دارند. در صنعت گاز، پیگ با استفاده از فشار گاز به حرکت در می‌آید. پیگ لانچر و رسیورهای ساخته شده در آپادانا پتروفرایند، مجهز به درب‌های آسان بازشو و نشانگرهای فشار هستند تا ایمنی بهره برداران را افزایش دهند.  به منظور اطلاع از وجود پیگ درون رسیور، تجهیزی به نام پیگ سیگنالر روی آن نصب می شود که با ورود پیگ به مخزن رسیور، به بهره بردارن هشدار می‌دهد. نکته قابل توجه در استفاده از پیگ لانچر و رسیور، توجه به ایمنی آن است به این منظور لازم است دقیقا مطابق دستورالعمل بهره برداری، که به بهره بردار ارائه می‌شود عمل شود تا از بروز حوادث جدی جانی جلوگیری شود. 


پیگ لانچر برای قرار دادن پیگ در ابتدای خط لوله و رسیور برای دریافت پیگ در انتهای خط لوله و خارج نمودن آن طراحی شده اند. پیگ‌ها به دلایل مختلفی در خطوط لوله نفت و گاز استفاده می‌شوند. این دلایل شامل تمیزکردن دیواره‌های داخلی لوله و بازرسی است. استفاده صحیح ازاین تجهیزات عمر خط لوله را افزایش می‌دهد، ایمنی عملیات را بهبود می‌بخشد، هزینه‌های عملیاتی را کاهش می‌دهد. بدنه اصلی از لوله تشکیل شده است که بزرگتر از قطر اسمی خط لوله است.

کاربردها

  • زدودن ناخالصی‌ها از دیواره داخلی خطوط لوله
  • خارج نمودن ناخالصی‌ها از داخل خلوط لوله
  • پایش وضعیت سلامت خطوط لوله

پیگ لانچر و رسیور

پیگ لانچر و رسیور

آپادانا پترو فرایند قادر به طراحی و ساخت انواع پیگ لانچر و رسیور مورد استفاده در صنعت نفت و گاز در انواع سایزها و کلاس‌ها می‌باشد.