مبدل‌های حرارتی

گاز عبوری از ایستگاه‌های تقلیل فشار همواره دارای مقادیر کمی آب است که می‌تواند موجب تشکیل هیدرات در خطوط لوله شود. تشکیل هیدرات به دلیل کاهش دمای ناشی از افت فشار در رگلاتورها اتفاق می‌افتد که به این پدیده اثر ژول تامسون نیز گفته می شود. تشکیل هیدرات می‌تواند موجب گرفتگی خطوط لوله و آسیب به تجهیزات پایین دستی شود. به همین منظور، لازم است گاز پیش از ورود به رگلاتورها گرم شود. استفاده از مبدل‌های حرارتی به صورت in-line، یک روش اقتصادی و مطمئن جهت پیش گرم سازی گاز طبیعی است. این هیترها، مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله فشرده هستند. این هیترها روی خطوط لوله نصب می‌شوند و فضای دیگری را اشغال نمی‌کنند. گرما از طریق آب گرمی که درون مبدل جریان می‌یابد تامین می‌شود. آب گرم از یک موتورخانه مجهز به مشعل به داخل مبدل حرارتی پمپ می‌شود و پس از گرم کردن گاز طبیعی در مبدل، به موتورخانه باز می‌گردد. به دلیل سرعت بالای آب گرم در داخل مبدل حرارتی، سرعت انتقال حرارت افزایش یافته و در نتیجه سطح انتقال حرارت مورد نیاز کاهش می‌یابد. علاوه بر این، بهره برداری و نگهداری از این هیترها نیز آسان‌تر و ایمن‌تر است.

مبدل‌های حرارتی

مبدل‌های حرارتی

در آپادانا پترو فرایند، ما قادر به طراحی، ساخت، نصب، راه‌اندازی و تعمیر انواع مبدل‌های حرارتی مورد استفاده در صنعت گاز از قبیل مبدل‌های پوسته و لوله هستیم.