شیر قطع کننده ایمنی (safety shut off valve)

به دلایل ایمنی، خطوط گاز باید مجهز به شیر‌هایی باشند که در صورت افزایش غیرقابل قبول فشار خروجی، جریان گاز را قطع کنند. برخلاف شیرهای دمنده ایمنی (safety blow-off valves)، شیرهای قطع کننده ایمنی جریان گاز را مسدود می کنند. علاوه بر این، شیرهای قطع کننده دارای یک دکمه توقف اضطراری هستند که در شرایط بحرانی، شیر را به صورت دستی یا با کنترل از راه دور می بندد. شیرهای قطع کننده ایمنی به عنوان یک دستگاه مستقل یا در ترکیب با یک تنظیم کننده فشار گاز به عنوان یک شیر یکپارچه کنترل کننده در دسترس هستند. 

شیرهای قطع کننده ایمنی آپادانا پترو فرایند دارای لوازم جانبی زیادی مانند نشانگر موقعیت (باز/بسته) و راه اندازی از راه دور هستند. این شیرها قابلیت استفاده از گاز عبوری از ایستگاه تقلیل فشار گاز به عنوان نیروی محرک را دارند. همچنین در صورت تامین هوای ابزار دقیق در محل بهره برداری، امکان طراحی جهت استفاده ی شیر از هوای ابزار دقیق نیز وجود دارد. این شیرها از دوبخش شامل بدنه اصلی شیر که عموما از نوع شیر توپی و جعبه کنترل تشکیل شده اند. جعبه کنترل شامل ادوات ابزار دقیقی جهت ایجاد پاسخ مناسب شیر در مواقع اضطراری است. این ادوات یا تولید داخل بوده و یا به راحتی قابل تامین است.

شیر قطع‌کننده ایمنی معمولاً در کارخانه‌ها و واحدهای توزیع گاز در ورودی ایستگاه تنظیم فشار نصب می‌شود و کنترل فشار خروجی پس از رگلاتور را فراهم می‌کند. هنگامی که مقدار فشار تنظیم‌شده بعد رگولاتور از حد مجاز فراتر رود، شیر قطع کننده ایمنی بسته می‌شود و جریان گاز در خط لوله را قطع می‌کند. شیر باید پس از رفع عامل افزایش فشار به صورت دستی باز شود.

شیر قطع کننده ایمنی (safety shut off valve)

شیر قطع کننده ایمنی (safety shut off valve)

شیرهای قطع کننده ایمنی مورد استفاده در شرکت آپادانا پترو فرایند تماما با اتکا به دانش و تجربه مهندسین و صنعتگران نخبه این شرکت طراحی و ساخته شده است.