به منظور افزایش دقت در ادوات اندازه‌گیری جریان گاز، لازم است خطوط جریان منظم و به صورت موازی با محور مرکزی لوله باشند. ادواتی از قبیل شیرهای کنترلی، زانویی‌ها و دیگر اتصالات موجب ایجاد گردابه‌هایی در جریان می‌شوند که بر دقت تجهیزات اندازه‌گیری میزان جریان تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، وجود گردابه در جریان ورودی به کنتورهای توربینی موجب وارد شدن نیروی ناهمگن به پره‌های توربین و در نتیجه کاهش دقت در اندازه گیری می‌شود. در این شرایط، سازندگان کنتورها اعم از توربینی و التراسونیک توصیه می کنند کنتور در محلی نصب شود که تا فاصله‌ای معین قبل از آن، هیچ اتصالی نبوده و لوله کاملا صاف باشد. این فاصله‌ی معین می‌تواند از 5 تا 10 برابر قطر لوله‌ای که کنتور روی آن نصب می‌شود متغیر باشد. راه حل جایگزین، استفاده از استریتنر است. ساختمان داخلی این تجهیزات به گونه‌ای است که خطوط جریان را به صورت موازی با محور مرکزی لوله در می آورند.

استریتنر

استریتنر

در شرکت آپادانا پترو فرایند، قادر به طراحی، ساخت و نصب انواع استریتنر در سایز و کلاس‌های مختلف هستیم.