ادورایزر کنارگذر

برای تشخیص سریع نشت در شبکه گاز، بودار کردن گاز طبیعی به عنوان یک اقدام ایمنی، الزامی است. این کار از تشکیل مخلوط‌های گاز/هوای انفجاری که بسیار خطرناک هستند جلوگیری می‌کند. مواد بودارکننده مورد استفاده در بودار کردن گاز طبیعی باید الزامات ایمنی خاصی را رعایت کنند. بوی آنها باید حتی در رقت زیاد نیز قابل درک باشد و به طور واضح نشت گاز را القا کند. اغلب مواقع از ترکیبات آلی فرار گوگرد، مانند تتراهیدروتیوفن هتروسیکل گوگرد اشباع بی بو (THT) در غلظت های 12 تا 25 میلی گرم بر متر مکعب و یا مخلوط مرکاپتان‌ها استفاده می شود.

یکی از تکنیک های بو دار کردن گاز طبیعی عبور دادن مقدار کمی از گاز، با فشار کمی بالاتر از فشار خط لوله اصلی از یک مخزن حاوی مایع بودارکننده است. این انشعاب گاز غلظت نسبتاً بالایی از ماده بودار کننده را جذب می کند و سپس به خط لوله اصلی باز می گردد. ماده بودارکننده تبخیر شده و در سراسر خط لوله پخش می شود. این نوع از ادورایزر برخلاف نوع تزریقی فاقد پمپ جهت تزریق مایع بودار کننده به خط لوله است اما همچنان از سیستم انتقال ماده بودار کننده از بشکه ی ذخیره به ادورایزر بهره می برد. همچنین سیستم های تنظیم فشار گاز ورودی به ادورایزر، شیرهای ایمنی و نشانگر سطح (Level Gauge) بر روی این ادورایزرها نصب می شوند تا امکان بهره برداری ایمن و مطمئن را فراهم نمایند.

ادورایزر کنارگذر

ادورایزر کنارگذر

ادورایزرهای آپادانا پترو فریند برای بودارکردن ایمن گاز طبیعی، پروپان، بیومتان (گاز طبیعی تجدیدپذیر) و بیوگاز طراحی و تولید می‌شوند.